כתוב חוות דעת
אייקון חיפוש
home page

התחבר לרמקול

 

אתר רמקול - תנאי שימוש

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר ואפליקציית רמקול ramkol.co.il ("רמקול" או "האתר"). הביקור ו/או השימוש באתר כפופים להוראות ולתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). השימוש באתר מחייב אתכם להסכים לתנאי השימוש והפרטיות באתר. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וצור עימנו קשר בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש. 

 2. תנאים אלה חלים על השימוש באתר או באפליקציה ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, מחשב לוח וכיוצ"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (להלן: "מכשיר תקשורת"; ו-"אמצעי תקשורת" בהתאמה).

 3. מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר; בכל מקום בו נעשה שימוש בתנאי השימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד.

 4. המונח "מידע", פירושו, בין היתר, נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים וכיוצ"ב. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (ומבלי להגביל): כל תמונה, צילום, איור, תרשים, ציור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב ויישום. המונח "אתר" פירושו אתר אינטרנט. המונח "שימוש באתר" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר אשר יסופקו על-ידי רמקול.

 5. באפשרותך לקבל את תנאי השימוש על-ידי לחיצה על כפתור קבלה והסכמה לתנאי השימוש, כאשר אפשרות זו מאופשרת בממשק המשתמש של האתר, או בעצם השימוש באתר ו/או באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו. 

 6. למען הסר ספק, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 7. הגבלת גיל השימוש באתר - יודגש, כי אינך רשאי לקבל על עצמך את תנאי השימוש ולהשתמש באתר אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, או אם השימוש באתר אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר.

 8. רישום פרטים כוזבים ביודעין, הונאה והתחזות לאדם אחר הינן עבירות פליליות על-פי דין. האתר יהא רשאי לנקוט בכל צעד משפטי כנגדך בגין מסירת פרטים כוזבים, הונאה ו/או התחזות, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לאתר ו/או מי מטעמו עקב שיבוש פעילות האתר ו/או השירות ו/או השירותים הנוספים הניתנים באתר.

 9. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותם של תנאי השימוש.

 10. רמקול הוא פלטפורמה שבה משתמשי האתר מפרסמים מידע ומביעים דעות על מוצרים, עסקים, ספקים ושירותים. נכונות המידע ודיוקו תלויה לעולם במשתמשים. רמקול אינו יכול לבדוק ואינו בודק את נכונות המידע שמוסרים משתמשי האתר. הדעות המתפרסמות ברמקול הן לעולם סובייקטיביות. הן אינן דעותיהם של מפעילי ו/או בעלי האתר.

 11. מטבע הדברים, פרסום דעה או חוות דעת ואו כל תוכן אחר ברמקול אינו מהווה אישור לנכונותה, להיותה עדכנית או תקפה - או לכך שמפעילי האתר מסכימים לה.

 12. אנו עומדים על כך שהמידע שיפורסם ברמקול, יהיה אמין ומדויק והדעות, סובייקטיביות ככל שתהיינה, יתבססו אך רק על מידע כזה וינוסחו באופן בונה ומאופק.  

 13. לכן חל איסור מוחלט לפרסם ברמקול מידע, פרטים, דעות וביקורות שאינם אמת.פרסמת ברמקול מידע או ביקורת? זכור תמיד שהאחריות המלאה על כך חלה עליך.יחד עם זאת, אין להניח כי הגולשים באתר נחזים להיות מי שהם באמת.

 14. מפעילי האתר משתמשים במספר דרכים טכנולוגיות ואנושיות על מנת למנוע הופעת חוות דעת לא ראויות, במידה ויתבעו בגין פרסום לא ראוי, אתה מתחייב לשפות אותם על כך.

 15. רמקול הוא לא המקום לסגירת חשבונות. רמקול הוא לא המקום לפרסומות. רמקול הוא מקום רק לאנשים אמיתיים שכותבים חוות דעת אמיתיות.

 16. השימוש במידע של אתר רמקול הוא על אחריותם של העושים שימוש זה. תקינות ובטיחות המידע באתר רמקול הם על אחריותם של הכותבים. אין לנצל את הכלים המוצעים באתר רמקול באופן שיפגע בצורה זו או אחרת, במשתמשים אחרים או באתר רמקול עצמו ומפעיליו.

 17. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של אתר רמקול אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך אין לכתוב תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, וכן תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא.

 18. כל דירוג וכל הכנסת תוכן לאתר רמקול שיעשה ייעשה בתום לב, על-פי חוות דעת אישית, וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם.

 19. יש להימנע מדירוג של כל ספק שיש אליו קשר אישי, עסקי או אחר, אין לבצע דירוגים פרסומיים ו\או מגמתיים חוות דעת כאלה ימחקו. כמו כן, יש להימנע מהזמנה או עידוד מצד צד שלישי כלשהו לדרג או ספק זה או אחר. אין להעלות אינפורמציה ללא התנסות ספציפית עם הספק.

 20. למען הסר כל ספק, מפעילי האתר רמקול יהיו רשאים לדחות את חוות הדעת ותוכן נוסף שמועלה לאתר כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה.

 21. אסור להעלות אינפורמציה העלולה לסכן להביא לסיכון או פגיעה באדם אחר.

 22. בעצם הוספת מידע או תוכן מכל סוג שהוא לאתר אתה מוותר על זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני ומעניק לנו הרשאה מלאה להפצתו בכל צורה שהיא, ובכל פורמט, לאחר המצאות החומר באתר יוכלו מפעילי אתר רמקול לשתף בו אנשים ואתרים אחרים.

 23. האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש, וזאת אף ללא צו של בית משפט וכן רשאי לצרף גולש כצד להליך שיפוטי המתנהל, וזאת בשל מעשה או מחדל של האחרון, ולנקוט נגד משתמש שיפר את תנאי השימוש בכל האמצעים העומדים לרשותו על-פי כל דין והסכם.

 24. רישומי המחשב ופרטי המשתמש  של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. המשתמש מסכים כי פרטי מחשבו ו/או כל פרט אחר אודות התנהגותו באתר יישמרו על-ידי האתר והוא יוכל לעשות בהם שימוש.

 25. בכל סכסוך שיתגלה בין הספקים לבין המשתמשים באתר, מנהלי אתר רמקול לא יהיו צד במחלוקת זו ולא יישאו באחריות כלפי אף אחד מהצדדים.

 26. המשתמשים באתר. הן הגולשים והן הספקים אינם יכולים לבוא בדרישות מול אתר רמקול שהינו מספק רמקול למשתמשים ואינו אחראי על התוכן.

 27. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של אתר רמקול בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של מפעילי האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של מנהלי ובעלי האתר בלבד, אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

 28. רישום באמצעות חשבון קיים ברשת חברתית. אתה יכול להירשם לאתר גם באמצעות הפרופיל האישי שלך באתר Facebook ("פייסבוק"), אשר יהווה רישום בהתאם לתנאי שימוש אלה. ברישום באמצעות פרופיל פייסבוק, אתה מאשר לאתר להשתמש בכל התוכן הכלול בפרופיל זה ובקיר שלך בפייסבוק. בהתחברות לאתר באמצעות חשבון הפייסבוק שלכם, אתם מעניקים לאתר באופן בלתי חוזר רישיון לא בלעדי, ניתן להעברה, בלתי ניתן לביטול, בלא תשלום, ללא הגבלה גיאוגרפית, בכל מדיה שהיא (לרבות אך לא רק באינטרנט, באתרים אחרים, בעיתונות כתובה, באמצעי תקשורת אחרים, באמצעי פרסום וכיו"ב) להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם ולהציג את התמונות שבחשבון הפייסבוק שלך, ומאשר שאתה בעלי הזכויות היחידי בתמונות שבחשבון הפייסבוק שלך, כי התמונות שבחשבון הפייסבוק שלך אינן פוגעות באיש ואינן מפרות את זכויותיו של איש, כי אתה רשאי לפרסמן באתר וכי אתה רשאי להעניק רישיון לאתר כמתואר מעלה ביחס לאותן תמונות.  

 

שימוש באתר

 

 1.  כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר, בכל אמצעי גישה, כפוף לתנאי השימוש ולהוראות כל דין, ובכפוף לכך, הנך רשאי להשתמש באתר באופן אישי לצרכיך, ובלבד שלא תעשה בו שימוש למטרות מסחריות. הנך מתחייב לא לעשות באתר שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי רמקול ולא לנסות לחדור למחשבי האתר.

 2. הנך מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי האתר ולא לעשות כל פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 ("חוק המחשבים"), לרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין או כדי לעבור עבירה אחרת, או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לחומר מחשב, או כל פעולה אחרת בין באתר ובין בשימוש בשירותי האתר המהווה עבירה על החוק.

 3. הנך מתחייב שלא להעלות לאתר או לפרסם בו כל מידע שיש בו משום: הפרה של הדין, הסכם או התחייבות; איום, הטרדה, גרימת נזק, פגיעה, גזענות, השמצה, לשון הרע, גסות רוח, שפה בלתי נאותה, פורנוגרפיה, ארוטיקה, גוון מיני, גילוי פרט שפרסומו נאסר, הוצאת דיבה או פגיעה בפרטיות; התחזות לאדם או גוף אחר; חומר העלול להטעות צרכן; חומר מאתר שהכניסה אליו חסומה או אינה מתאפשרת באופן חופשי; זיהוי קטינים ודרכי ההתקשרות עימם; שידול לביצוע עבירה, הפרת דין או גרימת נזק.

 4. האתר יהא רשאי, אך אינו מתחייב, לפי שיקול דעתו המוחלט וללא כל צורך למסור על כך הודעה, לערוך, לשנות, לתקן ולמחוק מידע שיפורסם או יועלה לאתר על-ידיך, כולו או חלקו, וכן למנוע את פרסום המידע. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן למחוק כרטיס עסק  מהאתר.  

 5. האתר רשאי על-פי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או מוחלט, לבצע כל שינוי באתר ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר, בתוכנו, בעיצובו, בתנאי הגישה לאתר וכיוצא באלה. כמו כן, האתר רשאי על-פי שיקול דעתו הבלעדי לחסום אותך מלהשתמש באתר ללא כל הודעה מוקדמת, מבלי שתהיה לך כל טענה או דרישה עקב כך.

 6. מפעילי האתר רמקול לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

 7. אין מפעילי האתר רמקול מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר רמקול אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר רמקול ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

 8. מפעילי האתר רשאים להפסיק את השימוש שהמשתמש עושה באתר רמקול אם לא יעמוד במי מתנאי שימוש אלו.

 9. המשתמש יפצה את מפעילי האתר רמקול, מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 10. מפעילי האתר רמקול אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מנהלי האתר או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 11. מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר, למכרו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים מהאתר או את כולו לנגישים למנויים בלבד, להתנות גישה בתשלום לחלקים ממנו או לכולו ו/או להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספק האתר בחלקים ממנו או בכולו, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ומפעיליו בשל זאת.

 12. אסור בתכלית האיסור להציג תוכן מהאתר בעזרת שימוש בטכנולוגיות מסגור (framing) או בכל טכנולוגיה באמצעותה מציגים למשתמש תוכן מאתר זה באתר אחר ללא קבלת אישור מפורש.

 13. הרשמה לאתר מהווה הסכמה לקבלת משלוח דואר אליך. שליטה על שליחת הדואר ניתנת לכיבוי בניהול פרופיל המשתמש שלכם באתר.

 14. אתר רמקול מציע סיוע בבחירת הספקים המתאימים לבקשתך בעת מסירת פרטיך באתר דרך האינטרנט, טלפונית ו/או בפגישה אישית. אתר רמקול עושה ככל יכולתו בבחירת ספקים טובים ואמינים, ואינו אחראי לכל התקשרות ו/או תוצאות התקשרות בינך לבין ספק, כולל גורמים / ספקים אשר האתר עזר לך בבחירתם וסייע לאורך תהליך הבחירה בהם, ולא יהיה אחראי לטיב השירות אשר יוצע או יסופק על ידי צד שלישי, לרבות שליחת פרסום ו/או מידע מאת צד שלישי לאחר שקיבל את פרטיך.

 15. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 16. תנאי שימוש אלה הינם בתוקף החל מתאריך 1.10.2005

 17. אנא צרו עמנו קשר אם יש לכם שאלות לגבי תנאי השימוש. אנא דווחו לנו אם מצאתם מקומות באתר בהם הופרו תנאי האתר.

 

פרטיות

 

 1. כדי להשתמש בחלק מהתכונות שמוצעות באתר ועל-מנת להעלות את רמת האמינות של האתר ושל התוכן המוצג בו עליך ליצור חשבון ולספק לנו מידע מסוים על עצמך, אתה לא יכול להתחזות למישהו אחר (למשל, לגנוב את זהותו של השכן שלך), ליצור או להשתמש בחשבון עבור מישהו אחר מאשר לעצמך, לספק כתובת דואר אלקטרוני שאינה שלך, או ליצור חשבונות מרובים.    

 2. אתה אחראי לשמירת הסודיות של סיסמת החשבון שלך. אתה גם אחראי לכל הפעילות המתבצעת בקשר עם חשבונך ולהודיע ​​לנו מייד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

 3. רמקול שומר לעצמו את הזכות לסגור את החשבון שלך בכל עת ומכל סיבה.

 4. אחריות על התוכן שלך - אתה לבדך אחראי לתוכן שלך, ולאחר שפורסם, לא תמיד ניתן לבצע עריכה או הסרה של התוכן באתר.

 5. לפיכך, אתה עלול לחשוף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית אם, למשל, התוכן שלך מכיל חומר שהוא כוזב, בכוונה להטעות, או משמיץ מפר כל זכות של צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים, זכויות מוסריות, זכות לפרטיות, זכות פרסום, או כל זכות קניין רוחני אחרת או זכות קניינית מכל סוג שהוא; מכיל חומר שאינו חוקי, כולל דברי שטנה בלתי חוקיים או פורנוגרפיה או בדרך אחרת פוגע, או מסייע להפר הוראה של כל חוק או תקנה.

 6. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר, לערוך, או להחזיר את תוכן המשתמשים מעת לעת על-פי שיקול דעתנו הבלעדית, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, ומבלי ליידע אותך. לדוגמא, ייתכן שנסיר ביקורת, אם אנחנו מאמינים שזה מפר את תנאי השימוש. אין לנו חובה לשמור או לספק לך עותקים של התוכן שלך, ואין אנו מבטיחים סודיות כלשהי ביחס לתוכן שלך.

 7. מודגש בזאת, כי האתר יהיה רשאי, אך לא מחויב, בכל עת, לפי שיקול דעתו ואף בלא שהופרו תנאי השימוש, לקרוא, לעיין, לבחון, לבדוק ולהסיר מהאתר תוכן לרבות כל תמונה, קובץ, קישור, סרטון, התכתבות פרטית בדואר פנימי, התכתבות באמצעי פומבי (פורום) או התכתבות ציבורית (לרבות תוכן) וכן כל תוכן אחר. המשתמש מודע לכך, מסכים לכך ולא יעלה לאתר כל תוכן העלול לגרום נזק או פגיעה לצד שלישי כלשהו.

 8. ניתן לסגור את החשבון שלך על-ידי שליחת בקשה חוות הדעת וכל התוכן שהזנת לאתר יישארו ואנחנו עדיין יכולים לשמור מידע אודותיך למטרות שאושרו על-פי מדיניות הפרטיות באתר, אלא אם כן היא אסורה על-פי חוק. לדוגמא, אנו עשויים לשמור מידע על-מנת למנוע ממשתמשים לבצע התנהגות לא הולמת בהקשר לאתר או לעמידה בהתחייבויות משפטיות.

 9. הנתונים האישיים שלך - עצם כניסתך או עדכון פרטיך באתר רמקול מהווה הסכמה לקבל הודעות ודוור פרסומי מהאתר במייל ומסרון sms. משתמשים אחרים יוכלו לזהות אותך ואת התוכן שאתה משתף, מערכת רמקול מצדה תעשה הכל על-מנת לשמור את הפרטים האישיים שלך במערכת ולא לחלוק אותם עם משתמשים אחרים. אנחנו ממליצים בחום להשתמש בשמות ופרטים אמיתיים על-מנת לשמור על אמינותו של התוכן שמפורסם באתר. למען הסר כל ספק, אתה קובע את רמת חשיפתך מול משתמשי האתר אך לא מול מפעיליו...

 10. תשומת לבך, כי במידה ואתה מחובר לרשתות חברתיות אנחנו מקבלים מידע עליך מתוך הרשתות החברתיות.

 11. יתכן כי נחלוק מידע עלייך עם חברות בנות, מיזמים משותפים, או חברות אחרות בשליטה משותפת או במידה וחברה אחרת תרכוש אותנו במקרה זה אנו נדרוש מהם לכבד את מדיניות פרטיות זו.

 12. אנחנו עשויים לחקור ולחשוף את המידע עליך במידה וחקירה או גילוי כזו היא נחוצה באופן סביר כדי לעמוד בהוראות הליך משפטי ואכיפת החוק או צווים, כגון צו חיפוש, זימון, חוק, הליך משפטי או אחר שיינקט נגד האתר או מי מטעמו.

 13. אנו משתמשים בפרטים כדי לספק לך מידע מדויק ומותאם אישית, לשפר את האיכות של האתר, לספק משוב לעסקים ששמותיהם מופיעים באתר, להציג פרסום רלוונטי, לשפר את האבטחה והאמינות של האתר.

 14. עוגיות (Cookies) הם קבצי נתונים אשר נמצאים בין השאר במחשב או בכל מכשיר נייד, באי-מיילים שאנו שולחים אליך ועל דפי האינטרנט שלנו. אנחנו משתמשים בעוגיות על- מנת: לדעת עם כבר נרשמת לאתר, להעביר מידע אודותיך ואודות השימוש שלך באתר, כגון סוג הדפדפן שלך, שפת דפדפן, כתובת IP, ספק סלולרי, העדפות חיפוש, נתונים הנוגעים לפרסומות שהוצגו לך, את המיקום התאריך והשעה של השימוש שלך, להתאים את התנהגות והמראה של האתר אל העדפות שלך, להציג לך פרסומות מותאמות אישית, ניתן לבטל עוגיות מסוימות דרך הגדרות האבטחה במכשיר או הדפדפן שלך, אבל הדבר עלול להשפיע על היכולת שלך להשתמש באתר.

 15. המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו: פרטי חשבון - כאשר אתה יוצר חשבון ברמקול אנו שומרים ויכולים להשתמש בשמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מיקוד, המין שלך, תאריך לידה כמו גם כל תמונה שאתה שולח בתהליך הרישום. אתה יכול לערוך ולשנות את הפרטים האישיים שלך בתוך האזור האישי, שים לב שאתה לא יכול לבחור שלא לקבל הודעות מנהליות או משפטיות מסוימות.      

 16. המידע שאתה מפרסם באתר מיועד לצריכה ציבורית וכולל את חוות הדעת שלך, טיפים, תמונות, הערות או כל פעולה אחרת שתבחר לבצע באתר. יתכן, כי נבחר להציג את המידע הזה באתר, לשתף אותו עם עסקים, להפיץ אותו לקהל רחב יותר באמצעות אתרים אחרים ושירותים של צד שלישי.

 

אחריות

 

 1. האתר וכל המידע המופיע בו או שניתנת אליו גישה דרך האתר או באמצעותו, ותשתית התוכנה והמחשוב של האתר עומדים לרשותך כמו שהם (As Is), ואין לרמקול כל אחריות לגבי תוכנם, תקפותם ופעולתם התקינה.

 2. לרמקול אין כל חובה לספק את השירותים המוצעים באתר באופן תקין. האתר והפועלים מטעמו לא יחובו בכל אחריות בקשר עם השירות המסופק על-ידי האתר. כך, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מודע לכך ומסכים שבכל עת האתר עשוי להפסיק לפעול, באופן זמני או קבוע; המידע האישי שלך אשר יאוחסן על שרתי האתר עשוי להימחק ללא כל אפשרות לשחזרו; ייתכן שלא תהיה לך גישה לאתר; אפשר שהשימוש באתר לא יתאים לדרישות שלך והמידע שיעבור בינך לבין האתר יהיה חשוף לצדדים שלישיים.

 3. חלק ניכר מהמידע שמופיע באתר הועלה על-ידי הגולשים באתר, ללא בדיקה של האתר וללא עריכה. כמו כן, גם המידע שהועלה לאתר על-ידי רמקול לא נבדק בצורה מעמיקה ואינו מתיימר להיות נכון, מדויק או עדכני. לאור זאת, האתר וכל מי מטעמו לא יהיו אחראים לנכונות, דיוק, אמינות ועדכניות המידע. 

 4. רמקול לא יהיה אחראי לכל תוכן שהועלה על-ידי הגולשים באתר, ובכלל זה לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בגוף כלשהו, הפרת הדין, פגיעה, גרימת נזק, לשון הרע, שפה לא נאותה, גסות רוח וכולי. למען הסר ספק, רמקול וכל מי מטעמו לא יחובו באחריות לגבי כל תוצאה של שימוש בקישורים הנמצאים באתר המפנים לאתרי אינטרנט אחרים, ובכלל זה לגבי התוכן, תנאי הפרטיות ותנאי השימוש באותם אתרים. 

 5. האחריות לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך מוטלת עליך והאתר יהיה פטור מכל אחריות בקשר לכך.

 6. אין באמור באתר משום מסירת מידע מקצועי ו/או הכוונה, שידול או ייעוץ, וכל פעולה שתעשה על-סמך המידע שבאתר תהיה על אחריותך בלבד.

 7. היה ולדעתך מידע המפורסם באתר מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע על כך באופן מיידי. את ההודעה יש למסור כאן על ההודעה לכלול פירוט של התלונה; את פרטי ההתקשרות שלך; הצהרה כי האמור בתלונה הינו אמת; וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. החברה תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה.

 8. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על-ידיך תחול עליך, ואתה תישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו ברמקול יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם, הם הנתונים אשר הוקלדו על- ידיך ויהוו ראיה לכאורה לביצוע הפעולות.

 9. חל איסור לפתוח יותר מחשבון אחד, כמו כן, אסור לפתוח חשבון על שם או עבור מישהו אחר או להעבירו לידי מישהו אחר לאחר פתיחתו. החשבון חייב להיות שלך בלבד. כמו כן, חל איסור לאפשר לאחר לפעול בחשבונך. במהלך ההרשמה לאתר תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא ולאחר קבלתם תהפוך למשתמש רשום באתר.

 10. אתה הוא האחראי הבלעדי לשמירת הסודיות של פרטי החשבון שלך, ובפרט שם המשתמש והסיסמא. דאג לשמור עליהם בסוד. לאור זאת, אתה הוא האחראי הבלעדי לכל פעילות שמתבצעת בחשבונך. אנא דווח לנו מיד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בחשבון של מישהו אחר.

 

קניין רוחני

 

 1. רמקול הוא הבעלים של כל זכות משפטית, רשומה או בלתי רשומה, באתר ובשירותים המסופקים על-ידיו. הנך מתחייב לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויותיו של האתר, את סימני המסחר שלו, שמות המתחם שלו וזכויותיו או את זכויותיו של כל צד שלישי באתר, במידע הכלול באתר ובשירותים המסופקים על-ידי האתר, ובכלל זה לא ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם, למכור, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת או להעביר כל פרט הקשור באתר, במידע המפורסם באתר, ובשירותים המסופקים על-ידי האתר, במלואם או בחלקם.  

 2. הנך אחראי כלפי רמקול לכל תוכן שתיצור, תציג, תפרסם ותשלח במסגרת האתר, לרבות כל נזק או אובדן שעשוי להיגרם לאתר בשל כך. הנך מתחייב שהשימוש שלך באתר לא יגרום להפרה של כל זכות של צד שלישי, ובכלל זה סימן מסחר, זכות יוצרים וכל זכות אחרת. לא תערוך כל שימוש בסימן, צורה, אלמנט גרפי או לוגו שיש בו כדי לגרום לחוסר בהירות באשר לבעליו של אותו פרט.     

 3. הנך מצהיר כי אתה בעל מלוא זכות היוצרים בכל תוכן שתעביר לאתר או תציג באמצעות האתר. (לרבות תמונות שתעלה) בהעברת התוכן לאתר או בפרסומו באמצעות האתר הנך מעניק לרמקול או מי מטעמו רישיון חינם תמידי, שאינו ניתן לביטול, גלובלי, ללא חיוב בתמלוגים ולא בלבדי, להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי ולהציג באופן פומבי, בכל דרך שהיא, כל תוכן שאתה מעביר לרמקול או מפרסם באמצעות האתר. רמקול יהיה רשאי להעביר רישיון זה לכל גורם. הנך מצהיר כי אתה בעל הכוח להעניק לאתר רישיון כאמור.

 4. הנך מתחייב ומצהיר שכל מידע שתספק או תפרסם באתר יהיה נכון. עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום ברמקול יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ותנאי תשלום, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

 


תכנים מסחריים  

 

 1. יכול והאתר יכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

 2. רמקול לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. רמקול אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים בלבד. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

 3. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. רמקול אינו צד לכל עסקה כזו, והוא לא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותם.

 

שיפוי

 

 1. מבלי לגרוע מזכויותיו של האתר על-פי כל דין, בעצם שימושך באתר הנך מסכים ומתחייב לשפות את האתר או מי מטעמו בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, בעקבות חוות דעת או כל תוכן אחר שתעלה לאתר וכן מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על-ידי צד שלישי כלשהו עקב הפרה על-ידיך של הוראה מההוראות האמורות בתנאי השימוש, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד שלישי כלשהו.

 

בעלי עסקים ברמקול

 

 1. האתר מספק פלטפורמה שיווקית לבעלי עסקים ונותני שירות, כרטיס עסק יכול להיפתח ללא תשלום על ידי משתמש/גולש אשר מעוניין לכתוב חוות דעת על עסק מסוים באמצעות טופס הוספת עסק ו או על ידי בעל העסק עצמו באמצעות טופס הצטרפות ואימות בעזרתו ניתנת לבעל העסק האפשרות לאמת ולעדכן את פרטי העסק וכן לקבל בעלות על כרטיס העסק באמצעות תהליך אימות קצר.

 2. רמקול הינה פלטפורמה אשר מקדמת את העסק. בעל עסק אשר פתח או עידכן את כרטיס העסק שלו מתחייב ומצהיר בזאת כי אין לו שום טענות נגד אתר רמקול ו או נגד התוכן שנכתב בכרטיס העסק.

 3. בעל העסק מתחייב כי כל תמונה ו או תוכן שיעלה לכרטיס העסק שלו הם נכונים ומותר לו לפרסם אותם.

 4. למען הסר ספק לא ניתן להסיר או למחוק כרטיס עסק ברמקול כמו כן לא ניתן להסיר חוות דעת אלה אם כן הן נתגלו כשקריות, מערכת רמקול עושה ככל יכולתה ומפעילה מגוון אמצעים טכנולוגיים ואנושיים על מנת לוודא את אמיתות התוכן באתר.

 5. מערכת רמקול לא תמסור לעסק פרטים של משתמש אשר בחר להיות אנונימי.

 6. כל תנאי השימוש באתר נוגעים למשתמשים רגילים ולבעלי עסקים כאחד.

 7. לבעל העסק ו או למי מטעמו אסור לכתוב חוות דעת/ המלצות/ ביקורות על בית העסק שלו.

 8. לבעל העסק אין זכות ו או יכולת השפעה על דירוג רמקול אשר הינו דירוג משוקלל על ידי הגולשים באתר.

 9. עסקים אשר יבחרו לפרסם באתר יחתמו על הסכם ותנאי שירות נפרדים בהם יצויין כי אין להם שום אפשרות להשפיע / להסיר או להתערב בדרך כל שהיא, וכן כי אין קשר בין היותם מפרסמים באתר לבין חוות דעת או ביקורות אשר נכתבו על בית העסק שלהם.

 

הבהרות והסברים

 

בכל מקום בו מצוין ״האתר״ ו/או ״רמקול״ הכוונה זהה.

משתמש / גולש משתמש שאינו בעל עסק באתר

בעל עסק הינו גולש או משתמש באתר אשר יש לו כרטיס עסק באתר.

מפרסם ו או פרסומות באתר = פרסומות בתשלום

להמשך גלישה באתר
up